Paket: Bärlager, Filtersand, Semidol | vattenfilterbutik.se

Paket innehållande: 5 kg Bärlager 5,0-8,0 mm, 5 kg Bärlager 3,1-5,6 mm, 25 kg Filtersand 0,7-1,2 mm och 50 kg Avsyrningsmassa Semidol K1

Available Options