Patroner till dricksvattenfilter | vattenfilterbutik.se

Välj typ av patron och antal i rull listorna nedan

Steg 1: 10 tum partikelfilter gjuten
Steg 2: 10 tum kol filterpatron
Steg 3: 10 tum partikelfilter gjuten
Steg 4: RO-membran
Steg 5: Efterliggande kolfilter, 1/4 tum inv. gäng

Available Options