TDS Mätare | vattenfilterbutik.se

TDS mätare för vatten

TDS står för "Total Dissolved Solids" och är ett mätvärdet för det totala antalet lösta ämnen som finns i vattnet. En hög TDS ger alltså en indikation på hur mcket ämnen vattnet är.

En vanlig applikation för TDS mätare är för att kontrollera nivån förre och efter ett vattenfilter. På så sätt ser man om filtret fångar några ämnen.

Att mäta TDS efter RO-filter(omvänd osmos) är ett effektivt sätt att mäta filtrets effekt.

Notera dock att jonbytarfilter där salt används tillsätter ämnen i vattnet och därav inte ger någon större skillnad i TDS efter filtrering.

Batteri ingår!